Vägra Döda

5 september 2018: Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning