Vägra Döda

5 september: Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning