2 - Vägra Döda - Björn Larsson och Carl Johan Erikson
Vägra Döda

Björn Larsson och Carl Johan Erikson

Vägra Döda är ett pågående arbete som inleddes 2013 och leds av Björn Larsson och Carl Johan Erikson. Vi arbetar med konstnärliga forskningsmetoder och undersöker historiska skeenden som vi sedan gestaltar konstnärligt. Det finansierades av Vetenskapsrådet 2017-2019.

Björn Larsson och Carl Johan Erikson har, i sina respektive konstnärskap, i ett stort antal konstnärliga projekt genererat alternativa berättelser och konstnärliga utsagor om svensk samtidshistoria. De har båda bedrivit gestaltande dokumentära projekt under långa tidsperioder där insamling av visuella dokument varit förutsättningen för vidare arbete.

Se deras respektive hemsidor:

http://bjornlarsson.org/

http://www.carljohanerikson.se

email: info@vagradoda.se

Databasens namn: vägra döda, vagra doda

Ansvarig utgivare: Björn Larsson, stf. Carl Johan Erikson