Vägra Döda

Björn Larsson och Carl Johan Erikson

Vägra Döda är ett konstnärligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och som genomförs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson. Projektet pågår mellan första januari 2017 till och med 31 december 2019.

Björn Larsson och Carl Johan Erikson har, i sina respektive konstnärskap, i ett stort antal konstnärliga projekt genererat alternativa berättelser och konstnärliga utsagor om svensk samtidshistoria. De har båda bedrivit gestaltande dokumentära projekt under långa tidsperioder där insamling av visuella dokument varit förutsättningen för vidare arbete.

Se deras respektive hemsidor:

http://bjornlarsson.org/

http://www.carljohanerikson.se

email: info@vagradoda.se

Databasens namn: vägra döda, vagra doda

Ansvarig utgivare: Björn Larsson, stf. Carl Johan Erikson