Vägra Döda

"Muskelstolen" användes vid mönstringen för att mäta muskelstyrka

1/4