Vägra Döda

Video: Mönstring / Psykologiska förmågor

Thomas Lövgren berättar om de psykologiska testerna under mönstring. Under 90-talet var han chef över mönstringen och inskrivningen vid Värnpliktsverket och senare Pliktverket.
1/2