Vägra Döda

Pressmedelande Försvarsdepartementet 1981-04-08