Vägra Döda

Mönstring, informationsbroschyr, 1982

Vad händer vid inskrivningen? information till dig som snart kallas till inskrivningen i det militära försvaret.