Vägra Döda

 

Utställning och insamlingsseminarium

2017-12-05 13:13:08

 

Utställning: MUSKELSTOLEN

Plats: TEGEN2, Bjurholmsgatan 9B. Tid: 19 januari till 18 februari

Insamlingsseminaium

Plats: Tegen2, Bjurholmsgatan 9B. Tid: 20 januari kl 12-17 och 3 februari 12-17

 

läs mer

 

Vägra döda - historier om de vapenfria männen

 

Välkommen till forskningsprojektet Vägra döda - historier om de vapenfria männen. Projektet drivs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson, båda två före detta vapenfria män.

Vägra Döda vill undersöka en specifik del av svensk närhistoria genom utsagor och berättelser från männen som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Vapenfrirörelsens frågeställningar om rätten att åberopa samvetet berör individens manövreringsutrymme i relation till lag och rätt men också i förhållande till samhällets förväntningar, normer och genusstrukturer.

Vi söker fotografier, filmer och andra dokument från er som genomförde vapenfritjänst, VTP, mellan de aktuella åren. Om du har något att bidra med till projektet Vägra Döda är vi mycket tacksamma.

För att skicka in material kontaktar du oss på: info@vagradoda.se

Tack på förhand - Björn och Carl Johan

Vapenfrinämnden. Diarier över inkomna ansökningar personnummerordnade. Födda 1966-03-01 till 1966-04-30.

DELA

Add to Facebook Twitter this! Bookmark w delicious Add to Stumbleupon