Vägra Döda
1/4

Velour - the soft magazine

Tidskriften Velour - den mjuka tidningen

Omslag nummer 1 till 4 utgivna 1983/84 av Sven-Erik Bengtsson under VTP-tjänstgöring i Katrineholm.