Vägra Döda

 

Utställning - ATTRAKTIONSKAMPANJ

2023-01-22 11:02:24

Utställning: ATTRAKTIONSKAMPANJ

Plats: TEGEN2, Bjurholmsgatan 9B, Stockholm    

Tid: 20 januari till 12 februari 2023

Läs mer om utställning

Läs ännu mer om utställningen

Vägra döda - historier om de vapenfria männen

Välkommen till projektet Vägra döda - historier om de vapenfria männen. Projektet drivs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson, båda två före detta vapenfria män.

Vägra Döda vill undersöka en specifik del av svensk närhistoria genom utsagor och berättelser från männen som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Vapenfrirörelsens frågeställningar om rätten att åberopa samvetet står i projektets fokus, liksom samhällets förväntningar, normer, genusstrukturer och mätbarhetens logik. Detta är projektets forskningsfrågor som återigen aktualiseras genom säkerhetspolitiska förändringar som återuppväckandet av den svenska värnplikten 2017 och Sveriges ansökan om Natomedlemskap 2022.

Vi söker fotografier, filmer och andra dokument från er som genomförde vapenfritjänst, VTP, mellan de aktuella åren. Om du har något att bidra med till projektet Vägra Döda är vi mycket tacksamma. Vår hemsida är en pågående publikation med utgivningsbevis där vi presenterar vårt pågående arbete. 

 

För att skicka in material kontaktar du oss på: info@vagradoda.se

Tack på förhand - Björn och Carl Johan

NYHETER

2023-01-22 11:02:24 |  Utställning - ATTRAKTIONSKAMPANJ


2021-11-20 16:26:09 |  PARSE Conference Violence
DELA