Vägra Döda

 

Porträtt av unga män - bokrelease och utställning

2022-04-10 12:17:39

Den 22 april kl. 17:00 presenteras boken Porträtt av unga män och videoverket Allvarlig personlig övertygelse – om mätningar av samvetet.

Plats: Kungl. Konsthögskolan, Rutiga Golvet, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Tid: 22 april kl 16:00 – 19:00. Utställningen pågår till och med 29 april.

Vägra döda - historier om de vapenfria männen

Välkommen till projektet Vägra döda - historier om de vapenfria männen. Projektet drivs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson, båda två före detta vapenfria män och konstnärer.

Vägra Döda vill undersöka en specifik del av svensk närhistoria genom utsagor och berättelser från männen som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Vapenfrirörelsens frågeställningar om rätten att åberopa samvetet står i projektets fokus, liksom samhällets förväntningar, normer, genusstrukturer och mätbarhetens logik. Detta är projektets frågor som återigen aktualiseras genom säkerhetspolitiska förändringar som återuppväckandet av den svenska värnplikten 2017 och Sveriges ansökan om Natomedlemskap 2022.

Vi söker fotografier, filmer och andra dokument från er som genomförde vapenfritjänst, VTP, mellan de aktuella åren. Om du har något att bidra med till projektet Vägra Döda är vi mycket tacksamma. Vår hemsida är en pågående publikation med utgivningsbevis där vi presenterar vårt pågående arbete. 

 

För att skicka in material kontaktar du oss på: info@vagradoda.se

Tack på förhand - Björn och Carl Johan

DELA