Vägra Döda

 

Kärlek, kropp och arbete – Konstnärlig forskning i en osäker tid

2021-04-28 08:49:04

Välkommen till utställningen Kärlek, kropp och arbete - Konstnärlig forskning i en osäker tid, 27 mars–9 maj 2021, Konstakademien, Stockkholm. Besöksadress: Fredsgatan 12, Stockholm.

Vägra döda - historier om de vapenfria männen

 

Välkommen till forskningsprojektet Vägra döda - historier om de vapenfria männen. Projektet drivs av Björn Larsson och Carl Johan Erikson, båda två före detta vapenfria män.

Vägra Döda vill undersöka en specifik del av svensk närhistoria genom utsagor och berättelser från männen som mellan 1966 och 1992 valde att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte om och beviljades vapenfri tjänst. Vapenfrirörelsens frågeställningar om rätten att åberopa samvetet står i projektets fokus, liksom samhällets förväntningar, normer, genusstrukturer och mätbarhetens logik. Tidsperioden för vår undersökning var och är ett viktigt skede i svensk historia som återigen aktualiseras genom säkerhetspolitiska förändringar och återuppväckandet av den svenska värnplikten år 2017.

Vi söker fotografier, filmer och andra dokument från er som genomförde vapenfritjänst, VTP, mellan de aktuella åren. Om du har något att bidra med till projektet Vägra Döda är vi mycket tacksamma.

För att skicka in material kontaktar du oss på: info@vagradoda.se

Tack på förhand - Björn och Carl Johan

NYHETER

2021-11-20 16:26:09 |  PARSE Conference Violence

DELA