Vägra Döda

Om utredningen

Den enskildes ansökan utreddes av en för ändamålet speciellt utsedd utredningsman som efter en ca 2 h lång intervju skulle ge Vapenfrinämnden en rekommendation som underlag för beslut om att antingen bifalla eller avslå ansökan om vapenfri tjänst.
1/1