Vägra Döda

INTERVJUER

INTERVJUER: Våld mot andra människor, 18-åringar 2019. Intervjuerna är genomförda av marknads och opinionsundersökningsföretaget Enkätfabriken vårvintern 2019.
1/1