Vägra Döda

CV Dazzle, Anti-Face och transparensens estetik, by Timo Menke in Verk Magazine 1/2019