2 - Vägra Döda - Bokrelease, samtal och utställning: Handledning för utredningsmän
Vägra Döda

Bokrelease, samtal och utställning: Handledning för utredningsmän

Den 21 november 2019 kl. 18:00 presenteras boken Handledning för utredningsmän av Carl Johan Erikson och Björn Larsson på FG2 (Föreningsgatan 2) i Göteborg. Inbjuden samtalsgäst är den före detta totalvägraren Bengt Andersson som 1981 dömdes till fyra månaders fängelse för totalvägran. Efter 51 dagars hungerstrejk på Härlandafängelset i Göteborg beviljades han nåd av regeringen.

I samband med bokreleasen visas videoverket Intervjuer: Våld mot människor.

Om boken:
Boken Handledning för utredningsmän handlar om en svensk statlig byråkrati för mätningar av unga människors samveten. Från mitten av 1960-talet fram till kalla krigets slut i början av 1990-talet valde drygt 30 000 av Sveriges män att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte i stället om och beviljades vapenfri tjänst. I boken kan man bland annat ta del av utdrag från handledningar som riktade sig till så kallade vapenfriutredare, eller utredningsmän, som genomförde intervjuer med sökanden till vapenfri tjänst. Som mest arbetade 150 frilansande utredningsmän runt om i landet på uppdrag av den statliga myndigheten Vapenfrinämnden. I mars 2017 återinförde den svenska regeringen värnplikten, som legat vilande sedan 2009. Den gäller numera även kvinnor.

Länk till boken online: Handledning för utredningsmän

 

Björn Larsson och Carl Johan Erikson, bokpresentation på FG2 i Göteborg.