2 - Vägra Döda - "Bedömningstårtan"
Vägra Döda

"Bedömningstårtan"

Handledningsmaterial producerad av Vapenfrinämnden för utredningsmän, 1979.
1/1