Vägra Döda

VTP'are i Lycksele 1980/1981: bilder från förläggningen, klassfoto vårdbiträdeutbildning Tannbergskolan och utsikt över Lycksele. Fotografier från Anders K Johansson