Vägra Döda

Åke Lundin, totalvägrare.

Åke Lundin ansökte om vapenfritjänst 1973 men fick avslag. Han totalvägrade därefter och satt i fängelse vi olika tidpunkter på 1970-talet.
1/2