Vägra Döda

Herman Schmid, politiker och fd. aktivist.

Herman Schmid läser delar av sin slutplädering som han höll vid rådhusrätten i Lund 1968. Brottmål 813/1968.
1/2