Vägra Döda

Inskrivningsarkivregistret

Inskrivningsarkivregistret (INSARK) omfattar data om samtliga mönstringsundersökta mellan åren 1969-1997. Data består av 2 346 246 poster/tester.
1/2