2 - Vägra Döda - Beskrivning av de presumtiva sökandena av vapenfri tjänst 1972/73. Jan Agrell
Vägra Döda

Beskrivning av de presumtiva sökandena av vapenfri tjänst 1972/73. Jan Agrell

1974 skrev Jan Agrell rapporten "Beskrivning av de presumtiva sökandena av vapenfri tjänst 1972/73". Delar av rapporten finns att läsa under read more. Om Jan Agrell: 1955 blev han chef för det nybildade Militärpsykologiska institutet (MPI) i Stockholm, och förblev dess chef till MPI införlivades i FOA 1974. Han fick under sin chefstid vid MPI tjänstetiteln militäröverpsykolog. Han deltog i att utforma ett nytt uttagningssystem för värnpliktiga och var ledamot av vapenfrinämnden från 1966. 1973 tilldelades Agrell professors namn. Han var fortsatt verksam vid FOA till sin pensionering 1983, och därefter som konsult vid FOA och försvarsdepartementet till 1990. Från Wikipedia.
1/1

 

 

read more