2 - Vägra Döda - Insamlingsseminarium
Vägra Döda

Insamlingsseminarium

Plats: Tegen2, Bjurholmsgatan 9B, Stockholm

Tid: Lördag 20 januari kl 09-13 och lördag 3 februari kl 09-13.

 Vi välkomnar dig som genomfört vapenfri tjänst att komma till Tegen2 lördagarna 20 januari och 3 februari mellan 09-13.

Vi uppmanar dig att leta efter dokument, fotografier och artefakter av olika slag som du har och att ta med dem. Väl på plats erbjuder vi möjligheten att digitalisera ditt material och inbjuder dig att berätta din historia som vapenfri.

Varför valde du vapenfri tjänst? Vilka minnen har du från den tiden och hur går tankarna nu när du tänker tillbaka på de val som ledde fram till tjänsten som vapenfri?

Vi, Björn Larsson och Carl Johan Erikson gjorde också vapenfri tjänst och vårt forskningsprojekt började just i en egen reflektion kring oss själva som unga män i en brytningstid. Våra val kom att på olika sätt påverka våra liv. Vi upptäckte också att berättelser om de vapenfria männen lyser med sin frånvara i historieskrivningen och hoppas med vårt projekt att kunna belysa denna del av vår närhistoria.  

 

Bilder från insamlingsseminarium 20 januari, TEGEN2 i Stockholm. Foto: Tove Falk Olsson

 

Dagens Nyheter 2018/011/18