2 - Vägra Döda - CV Dazzle, Anti-Face och transparensens estetik, av Timo Menke i Verk Magazine 1/2019
Vägra Döda

CV Dazzle, Anti-Face och transparensens estetik, av Timo Menke i Verk Magazine 1/2019