Vägra Döda

CV Dazzle, Anti-Face och transparensens estetik, av Timo Menke i Verk Magazine 1/2019

CV Dazzle, Anti-Face och transparensens estetik, av Timo Menke in Verk Magazine som bland annat adresserar publikationen Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbestämning.
1/1