2 - Vägra Döda - Bokrelease, Samtal och Utställning
Vägra Döda

Bokrelease, Samtal och Utställning

Den 23 januari kl. 18:00 presenteras boken Handledning för utredningsmän av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Inbjuden samtalsgäst är den före detta totalvägraren Bengt Andersson. Evenemanget är en del av Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka och under hela perioden  visas installationen Intervjuer: Våld mot människor.

Bokrelease:

Publikationen Handledning för utredningsmän handlar om en svensk statlig byråkrati för mätningar av unga människors samveten. Från mitten av 1960-talet fram till kalla krigets slut i början av 1990-talet valde drygt 30 000 av Sveriges män att inte göra traditionell militärtjänst utan ansökte i stället om och beviljades vapenfri tjänst. I boken kan man bland annat ta del av utdrag från handledningar som riktade sig till så kallade vapenfriutredare, eller utredningsmän, som genomförde intervjuer med sökanden till vapenfri tjänst. Som mest arbetade 150 frilansande utredningsmän runt om i landet på uppdrag av den statliga myndigheten Vapenfrinämnden. I mars 2017 återinförde den svenska regeringen värnplikten som legat vilande sedan 2009. Värnplikten gäller numera även kvinnor.

Samtal:

I samband med bokpresentationen deltar den före detta totalvägraren Bengt Andersson i ett samtal med Erikson och Larsson. Bengt dömdes 1981 till fyra månaders fängelse för totalvägran. Efter 51 dagars hungerstrejk på Härlandafängelset i Göteborg beviljades han nåd av regeringen.

Utställning:

Under hela forskningsveckan visas installationen Intervjuer: Våld mot människor. Verket bygger på videodokumenterade intervjuer av unga människor idag som försöker besvara ett antal frågeställningar om rätten att ta någon annans liv. Intervjufrågorna till dagens 18-åringar har baserats på metoder som tidigare användes av Vapenfrinämnden för utredning av vapenfriansökningar.

Plats: Rutiga golvet, KKH Huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1

Den före detta totalvägraren Bengt Andersson i ett samtal med Erikson och Larsson.