Vägra Döda

Porträtt av unga män - bokrelease och utställning

Den 22 april kl. 17:00 presenteras boken Porträtt av unga män och videoverket Allvarlig personlig övertygelse – om mätningar av samvetet av Carl Johan Erikson och Björn Larsson.

I boken möter vi blickarna av unga män från förra sekelskiftet. Gemensamt för dem alla är att de står på tröskeln till vuxenlivet. De har alla iklätt sig militäruniform och tillsammans med en fotograf förevigat sig. De poserar som de unga rekryter de är i ett Sverige som 1901 införde allmän värnplikt.

I videoverket möter vi före detta vapenvägrare och unga människor idag som resonerar kring om att ta någon annan mänskas liv i en möjlig krigssituation.

länk till video

Boken och videoverket är en del i Vägra döda – historier om de vapenfria männen, ett konstnärligt forskningsprojekt av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Projektet bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Boken, som är den tredje i en serie publikationer från Vägra Döda, är formgiven av Jesper Canell & Daniel Flodin och tryckt av Göteborgstryckeriet.

Plats: Kungl. Konsthögskolan, Rutiga Golvet, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Tid: 22 april kl 16:00 – 19:00

Utställningen pågår till och med 29 april, 2022.

ISBN 978-91-527-1534-5