Vägra Döda

Inskrivningsarkivregistret - INSARK- genom Dror Feilers komposition Hypokeimon

Hypokeimenon - "no matter how life is" - En komposition av Dror Feiler för kammarensemble och elektroniska ljud, framförd på Faithful Festival i Berlin den 15 november 2014.

Hypokeimenon (grekiska: ὑποκείμενον), eller senare ofta kallat "materiellt substrat", är en term inom metafysiken som bokstavligen betyder "det underliggande".

I videon av Björn Larsson och Carl Johan Erikson används data från det svenska inskrivningsarkivet (INSARK) som innehåller uppgifter om män som screenats för militärtjänstgöring mellan åren 1969-1997. 2 346 246 poster / tester.