2 - Vägra Döda - Utställning - ATTRAKTIONSKAMPANJ
Vägra Döda

Utställning - ATTRAKTIONSKAMPANJ

Nu lägger ATTRAKTIONSKAMPANJ en ny del till Carl Johan Erikson och Björn Larssons gemensamma och mångåriga projekt kring djupa existentiella frågeställningar kopplade till värnplikt och relationen mellan stat och individ.

Under perioden 7/11 2022 – 8/1 2023 genomförde Sveriges försvarsmakt attraktionskampanjen Dina styrkor gör oss starkare runt om i Sverige. Målgruppen var unga kvinnor och kampanjen var under perioden mycket framträdande i det offentliga rummet.

Konstnärsduons konceptuella metoder har varit att dokumentera kampanjen i det offentliga rummet och med hjälp av offentlighetsprincipen försöka förstå och samtidigt problematisera en komplex samtid. 

Utställningen består av videor, fotografier och en Powerpoint-presentation utlämnad från Sveriges försvarsmakt. 

ATTRAKTIONSKAMPANJ är konstnärernas andra gemensamma utställning på TEGEN2 och kan ses som en direkt fortsättning på Muskelstolen – en apparat för mätning av män som visade på galleriet 2018. I utställningen undersöktes en del av den byråkratiska och mekaniska apparatur som skapades för att mäta unga män i samband med mönstringen till värnplikt.

Plats: TEGEN2, Bjurholmsgatan 9B, Stockholm    

Tid: 20 januari till 12 februari 2023