Vägra Döda

ATTRAKTIONSKAMPANJ

Under perioden 7/11 2022 – 8/1 2023 genomförde Sveriges försvarsmakt attraktionskampanjen Dina styrkor gör oss starkare runt om i Sverige. Målgruppen var unga kvinnor och kampanjen var under perioden mycket framträdande i det offentliga rummet. I videon kombineras dokumentation av kampanjen med en röst som läser upp utdrag från Powerpoint-presentation utlämnad från Sveriges försvarsmakt- så kallade offentliga allmänna handlingar.
1/1